top of page

JAK HRÁT CROSSNET

  1.  Po tom co postavíte hřiště, očíslujte čtverce 1 až 4. Každý hráč na základě losu obsadí jeden z nich.

  2. Hra začíná servisem, který je veden zpoza čar vymezujících čtverec číslo 4. Servis míří diagonálně (křížem) do čtverce 2. Musí být proveden jednou rukou a tvrdou částí dlaně.Hráč, který přijímá nesmí udeřit balon nad sítí. Toto pravidlo platí pouze pro příjem podání.

  3. Následně hra plyne s tím, že každý hráč má jen jeden dotek. Blok se se jako dotek nepočítá.

  4. Výměna končí chybou jednoho z hráčů.

  5. Po chybě následuje rotace hráčů. Chybující hráč se přesouvá do čtverce 1 a zbytek rotuje po směru hodinových ručiček směrem ke čtverci 4. Př: hráč ve 4 zkazí. Přesune se tedy do 1. Hráč z 1 do 2, hráč ze 2 do 3 a hráč ze 3 do 4.

  6. Bod se dá získat jen ve čtverci 4. Pokud udělá chybu kdokoli ze čtverce 1, 2 nebo 3, hráč ve 4 získává bod. Pokud výměnu zkazí hráč ve 4, nikdo bod nezíská a hráči se přemístí o jedno místo po směru hodinových ručiček.

  7. Dotek sítě je chyba.

  8. Přešlap podání je chyba.

  9. Hraje se do jedenácti a musí to být o dva.

Pravidla hry crossnet.png
bottom of page